راهنمای بازی در تلگرام و فرآیند اجرای ربات بازی آنلاین