تبدیل فرمت PNG در توییتر ، نحوه فشرده سازی و انتشار بصورت JPEG+

تبدیل فرمت PNG در توییتر ، نحوه فشرده سازی و انتشار بصورت JPEG