اصطلاحات رایج کانال های تلگرام

اصطلاحات رایج کانال های تلگرام

” آشنایی با اصطلاحات رایج کانال های تلگرام ” از مجموعه مطالب آموزشی مرکز تخصصی شبکه های اجتماعی “سونت باکس”

مقدمه

از زمان ورود شبکه اجتماعی تلگرام به ایران و استقبال روز افزون و چشمگیر کاربران ایرانی از آن فعالیت های متنوعی با اهداف مختلف در این شبکه اجتماعی شکل گرفت و به همان تناسب اصطلاحات و عباراتی نیز بوجود آمدند. مطمئنا دانستن زبان و اصطلاحات خاص هر محیطی باعث تعامل و ارتباط راحتتر بین افراد شده و باعث تسریع در انجام فعالیت ها خواهد شد. از اینرو در مقاله اصطلاحات رایج کانال های تلگرام که به همت تیم مشاوره و تحقیقاتی سونت و با بررسی کامل و پشتوانه تجربه حضور در شبکه های اجتماعی تدوین گردیده سعی شده کلیه عبارات و اصطلاحات رایج کانال های تلگرام ارائه شوند. این اصطلاحات برای همه افراد کاربرد دارند و مدیران کانال ها و به خصوص افرادی که به تازگی اقدام به راه اندازی یا خرید کانال نموده اند می توانند استفاده شایانی از محتویات این مقاله داشته باشند.

اصطلاحات رایج کانال های تلگرام

اصطلاحات رایج کانال های تلگرام به سه گروه اصلی خصوصیات اصلی کانال ، تبادل و تبلیغات دسته بندی و به شرح زیر می باشند:

۱. خصوصیات اصلی کانال

اصطلاحات رایج کانال های تلگرام و مربوط به خصوصیات اصلی آن ها در برگیرنده ویژگی های اصلی یک کانال بوده و عبارتند از:

ممبر :

به تعداد اعضای کانال ممبر گفته می شود. برای ممبر ها نیز اصطلاحاتی از قبیل ممبر اصلی ، فیک و شبه فیک به کار می رود و معمولا توسط شرکت های ارائه کننده خدمات افزایش ممبرهای کانال استفاده می شوند. ممبرهای فیک ممبرهایی هستند که کاربر واقعی نبوده و با ترفندهایی به کانال های تلگرام اضافه شده اند.( این نوع ممبرها برای پست های کانال بازدید ایجاد نمی کنند) اینگونه ممبرها آثار مخربی برای کانال ها دارند. در دوره های زمانی مختلف ممبرهای کانال ها توسط تلگرام بررسی می شوند و در صورت فیک بودن از کانال حذف شده و سابقه منفی برای کانال ثبت می شود. ممبر هایی نیز که فیک نمی باشند اما به دلیل عدم ورود به کانال پست ها را مطالعه نکرده و باعث افزایش بازدید پست های کانال نمی شوند شبه فیک می باشند. در غیر از موارد بالا ممبرها را ممبرهای اصلی می گویند.

نکته : برای شمارش ممبر کانال از واحد k معادل ۱۰۰۰ استفاده می شود. برای کانال هایی نیز که تعداد ممبر های آن ها بالای یک میلیون کاربر است از واحد m معادل ۱۰۰۰۰۰۰ استفاده می شود.

ویو :

تعداد مشاهده یا بازدید از پست های کانال را ویو می گویند. در اکثر کانال ها تعداد ویو از تعداد ممبر ها کمتر است. همچنین تعداد ویو یکی از ملاک های اصلی بررسی میزان اعتبار و کیفیت کانال های تلگرام است. بر همین اساس بیشتر کانال ها سعی در مشاهده بیشتر پست های کانال هایشان توسط کاربران می کنند.

ریزش / ارتقا :

به کاهش تعداد ممبرهای کانال ریزش و به افزایش آن ارتقا گفته می شود.

( ریزش اعضای کانال تلگرام و روشهای کاهش آن را در سونت باکس مطالعه کنید. )

( افزایش تعداد اعضا در کانال تلگرام را را در سونت باکس مطالعه کنید. )

تگ :

نام انحصاری کانال است که با @ شروع می شود . تگ کانال برخلاف نام و لوگوی کانال که می تواند تکراری باشد منحصر به فرد است و نمی توان دو کانال با تگ یکسان داشته باشیم.

لینک جوین یا لینک بلند :

برای هر کانال یک لینک بلند توسط تلگرام در نظر گرفته می شود که در قسمت private کانال قرار دارد و توسط مدیران کانال قابل مشاهده است. تفاوت لینک جوین با تگ در این است که چنانچه برای ورود به کانال از آن استفاده شود ابتدا بایستی به کانال جوین شوید و سپس پست های کانال را مشاهده کنید. اما در تگ به این شکل نمی باشد و با انتخاب تگ می توانید وارد کانال شده ، پست ها را مشاهده کنید و در صورت علاقه به کانال جوین شوید. به همین دلیل در زمان تبلیغات یک کانال از لینک جوین یا لینک بلند آن استفاده می شود.

کانال عمومی (public) :

در زمان ساخت کانال چنانچه از این گزینه استفاده شود حتما بایستی تگ کانال نیز ایجاد شود. در زمان جستجو کانال های عمومی نمایش می یابند و کاربران می توانند بدون محدودیت به کانال جوین یا اضافه شوند.

کانال خصوصی (private) :

در این حالت کانال دارای تگ نمی باشد و فقط دارای لینک جوین یا لینک بلند است که توسط تلگرام برای کانال ساخته می شود. لینک بلند توسط مدیران کانال قابل مشاهده است. افراد چنانچه این لینک را به صورت دعوتنامه و یا در محتوای تبلیغ مشاهده کنند می توانند به کانال جوین یا اضافه شوند.

۲. تبادل

اصطلاحات رایج کانال های تلگرام و مربوط به تبادل ، زمانی استفاده می شوند که کانال ها جهت جلوگیری از ریزش و یا ارتقای کانال اقدام به تبلیغات متقابل با کانال های دیگر می کنند و عبارتند از :

تب :

منظور همان تبادل است و چنانچه مدیر کانال درخواست تبادل داشته باشد معمولا از این اصطلاح استفاده می کند.

تب تکی :

تبادلی است که پس از توافق بر روی نحوه نمایش ( تعداد بازدید یا زمان نمایش ) بین دو کانال صورت می گیرد.

تب گروهی :

تبادلی است که پس از توافق بر روی نحوه (تعداد بازدید یا زمان نمایش) و ترتیب نمایش بین چندین کانال صورت می گیرد و پس از آن هر کانال اقدام به نمایش تبلیغ کانال های دیگر می کند. در تب گروهی ممکن است رویه های دیگری نیز استفاده شود و برای آن ها از اصطلاحات دیگری همانند چرخشی ، سنتری و … استفاده شود . اما اصول مربوط به تبادل که نمایش چندین کانال بر اساس توافق انجام گرفته است ثابت می باشد. (در مورد انواع مختلف تبادل به خصوص در تبادل گروهی حالت ها و رویه های مختلفی وجود دارد. با توجه به تنوع آن از ذکر جزئیات در مقاله اصطلاحات رایج کانال های تلگرام خودداری می کنیم و پیشنهاد ما اینست که به صورت عملی رویه های مختلف تبادل را تجربه کنید )

تب شبانه :

همان تبادل است که به صورت تکی یا گروهی انجام می شود و در زمان استراحت کانال که معمولا از اوخر شب تا صبح است انجام می گیرد.

۳. تبلیغات

اصطلاحات رایج کانال های تلگرام و مربوط به تبلیغات در دو گروه دسته بندی می شوند. گروه اول مربوط به نمایش تبلیغات عادی و شبانه است و جهت اعلام شرایط تبلیغ به کار برده می شود. شرایط تبلیغ معمولا در یک کانال جانبی قرار میگیرد و یک کاربر تلگرام مشخص (ادمین تبلیغات) جهت هماهمنگی نمایش تبلیغ در نظر گرفته می شود. آدرس کانال جانبی و ID کاربر تلگرام (ادمین تبلیغات) در قسمت اطلاعات کانال قرارداده می شود و افراد با مراجعه به قسمت اطلاعات کانال می توانند آنها را مشاهده کنند.

اصطلاحات گروه دوم مربوط به تبلیغات انبوه است و جهت گفتگو بین شرکت یا فرد مجری تبلیغ انبوه و کانال های نمایش دهنده تبلیغ انبوه استفاده می شوند. در تبلیغات انبوه جهت هماهنگی بین شرکت یا فرد مجری تبلیغ انبوه و کانال های مشارکت کننده در نمایش تبلیغ ، گروه هایی ایجاد می شوند و اصطلاحات کاربردی در این گروه های تبلیغاتی بیشتر مورد توجه مدیران و یا ادمین تبلیغات کانال های تلگرامی قرار می گیرند.

( روش های افزایش اثربخشی تبلیغات در کانال های تلگرام را در سونت باکس مطالعه کنید. )

اصطلاحات رایج کانال های تلگرام و مربوط به تبلیغات به شرح زیر می باشند :

گروه اول (تبلیغ عادی و شبانه) :

– X ساعت (تبلیغ عادی) : زمان شروع و پایان نمایش تبلیغ بر اساس مدت x ساعت خواهد بود.

– K بازدید (تبلیغ عادی) : زمان شروع و پایان نمایش تبلیغ بر اساس تعداد k بازدید خواهد بود. (هر k معادل ۱۰۰۰ است)

– X ساعت پست آخر (تبلیغ عادی) : پس از نمایش تبلیغ به مدت x ساعت پست دیگری برای نمایش در کانال قرار نمی گیرد.

– K بازدید پست آخر(تبلیغ عادی) : پس از نمایش تبلیغ ، به میزان k بازدید پست دیگری برای نمایش در کانال قرار نمی گیرد.

– پست آخر (تبلیغ شبانه) : این تبلیغ ، آخرین پستی است که در کانال نمایش می یابد و پس از آن پست دیگری تا شروع مجدد فعالیت کانال نمایش نمی یابد. (لازم به ذکر است با توجه به اهمیت و تعداد بازدید بیشتر از پست آخر ، نرخ نمایش آن نسبت به پست های دیگر شبانه بالاتر است)

– پست n ام (تبلیغ شبانه) : به این معنی است که پس از نمایش تبلیغ به تعداد (n-1) پست در کانال نمایش داده می شود. به طور مثال برای پست ۳ شبانه تعداد دو پست دیگر در کانال بعد از بنر تبلیغ مورد نظر نمایش می یابد.

گروه دوم (تبلیغ انبوه) :

– پست آزاد : بعد از نمایش تبلیغ محدودیتی در تعداد پست های ارسالی وجود ندارد.

– پست n ام : پس از نمایش تبلیغ به تعداد حداکثر (n-1) نمایش پست در کانال مجاز است.

– K بازدید پست آخر : بعد از نمایش تبلیغ ، به تعداد k بازدید پست دیگری نباید ارسال شود.

– دان ( done , dn ) : جهت اطلاع به گروه های تبلیغاتی (مجری تبلیغات انبوه) برای اعلام شروع نمایش تبلیغ و درج شدن بنر تبلیغ در کانال توسط ادمین ، از این اصطلاح استفاده می شود.

– تگ : زمانیکه اطلاعات تبلیغ و شرایط آن اعلام می شود ، از مدیران و یا ادمین های کانال های تلگرامی درخواست می شود در صورت تمایل به نمایش تبلیغ ، نام کانال خود را ارسال کنند و این اصطلاح به کاربرده می شود.

– شات : از این اصطلاح جهت اعلام زمان پایان نمایش تبلیغ استفاده می شود. در این زمان مدیران و یا ادمین های کانال های تلگرامی بایستی عکس مربوط به بنر تبلیغ را برای مجری تبلیغ انبوه ارسال کرده و تبلیغ را از کانال خود حدف کنند.

– ریشات : فوروارد داخلی بنر تبلیغ در کانال نمایش دهنده تبلیغ ، این اصطلاح کاربرد دارد و اصولا زمانی استفاده می شود که یا بر اساس برنامه زمانبندی قبلی می بایست توسط مدیران کانال ها انجام شود و یا اینکه تعداد پست های بعد از بنر تبلیغ از تعداد پست های مجاز (پست n ام) تجاوز کرده باشد.

سخن آخر

دانستن عبارات و اصطلاحات رایج کانال های تلگرام باعث تعامل راحت تر و سرعت بیشتر انجام فعالیت ها توسط سایر افراد در محیط تلگرام خواهد شد. امید است با تهیه مقاله اصطلاحات رایج کانال های تلگرام توسط تیم مشاوره و تحقیقاتی سونت و ارائه آن ، توانسته باشیم در جهت تسریع روابط و فعالیت های شما در شبکه اجتماعی تلگرام و کسب موفقیت از راه اندازی کانال ها تاثیری هر چند کوچک داشته باشیم.

در آخر از هرگونه نظر و پیشنهاد جهت افزایش کیفیت محتویات این مقاله استقبال و تشکر می کنیم.

 

معرفی بهترین های شبکه های اجتماعی

مطالب کاربردی شبکه های اجتماعی

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

ارتباط با ما

لطفا انتظارات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال کنید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟